Notícies

Els alumnes de 5è EP apliquen els bee-bots a la geometria

Els alumnes de 5è, en l’assignatura de Matemàtiques, han reforçat el perímetre i l’àrea tant del quadrat com del rectangle mitjançant els bee-bots.  Aquestes abelles els  han permès resseguir el recorregut i l’espai ocupat per ambdues figures i així poder diferenciar encara més aquests dos conceptes geomètrics. Alhora,  per mitjà de càlculs matemàtics, han comprovat  que  el perímetre i l’àrea es poden trobar de diferents maneres.