Notícies

Fonix 2016

El passat dissabte dia 27 de febrer, vuit alumnes de l’escola van participar a la fase regional del 9è Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya (The Fonix 2016) que va tenir lloc a la Universitat de Lleida. Eren alumnes de 5è i 6è de primària, dels quatre cursos d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat. Aquests candidats van haver de realitzar una prova de comprensió i expressió escrita, gramàtica i vocabulari envers el món dels invents i descobriments. Si obtenen bons resultats, podrien classificar-se per la fase final de la competició que tindrà lloc el 16 d’abril. Els desitgem a tots molta sort!