Notícies

25 alumnes de 2n d’ESO gaudeixen d’un programa d’inmersió lingüística

L’escola Vedruna Balaguer va ser premiada amb una beca de participació per a 25 alumnes al 
programa del Ministerio de Educación anomenat “Inmersión lingüística de otoño 2015”.
Els nois i noies juntament amb dos professors de l’escola van passar una setmana a Villanúa, Osca. Cada dia seguien un intens programa que els permetia millorar els seus coneixements 
d’anglès i de natura. La llengua vehícular en totes les activitats era sempre l’anglès.
Aquest programa es comparteix amb una escola d’un altra comunitat autònoma, en el nostre 
cas va ser l’Instituto Valdebernardo de Madrid. Uns i altres van aprendre a respectarse i els 
valors d’una bona convivència.