Notícies

Olimpíada d'Economia

Alumnes de 2n de batxillerat han participat a la Fase Local de la VII Olimpíada d'Economia celebrada per primer cop a la Universitat de Lleida.
La prova s'estructura en 3 parts: preguntes curtes de caràcter teòric, resolució de problemes numèrics i comentari d'un text referent a l'àmbit de l'economia i l'empresa.