Notícies

Els alumnes de l'Escola Vedruna incorporen el mètode SANGAKOO

SANGAKOO és una plataforma que busca formes alternatives en l’aprenentatge matemàtic. 
Consisteix amb una xarxa social on es creen exercicis i es generen solucions de forma col·laborativa. L’eix motriu d’aquesta eina matemàtica és aprendre creant i col·laborant amb altres alumnes d’altres escoles. 
“Si ets capaç de crear un exercicis significa que l’has entès”
Vedruna Balaguer, durant aquest curs lectiu, està utilitzant de forma experimental aquesta plataforma. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO utilitzen SANGAKOO per reforçar i millorar l’assoliment dels continguts, creant exercicis de diferents àrees del currículum de matemàtiques i preparant els exàmens practicant amb exercicis elaborats per altres alumnes.
Aquest mètode permet millorar la comprensió lectora dels enunciats matemàtics i la resolució de problemes utilitzant una metodologia innovadora basada en les practiques creatives i el treball col·laboratiu.

Més informació al següent link:

http://www.balaguer.tv/els-alumnes-de-lescola-vedruna-incorporen-el-metode-sangakoo-la-xarxa-social-catalana-per-aprendre-matematiques/