Notícies

Creació del racó verd de l’escola

Des de l’any 2011, la nostra escola forma part de la xarxa d’escoles verdes de Catalunya XESCA.

https://www.youtube.com/watch?v=VjiCaj3TX_I

Tenim una participació activa en les diferents seminaris programats pel Departament d’Ensenyament, amb la col·laboració del Departament de Mediambient de la Generalitat de Catalunya.

A nivell escolar, el Comitè Ambiental de la nostra escola programa un seguit d’activitats trimestrals definides per un centre d’interès, que ens marca els objectius a treballar amb la comunitat educativa.

Els centres d’interès definits per aquest curs són:

• Recollida selectiva.

• Les 3 erres

• Transversalitat de les accions.

La nostra proposta és ambiciosa, ja que ens plantegem un treball grupal que inclogui tots els elements de la comunitat educativa i que promogui la participació activa dels alumnes, AMPA i professorat de l’escola. Creiem del tot necessari la implicació de tots i totes en les diferents activitats programades, i així, facilitar el canvi d’actitud imprescindible per garantir la cura del nostre entorn més immediat.Quan estàvem revisant les diferents activitats programades pel segon trimestre, vam adonar-nos de la necessitat de crear un racó verd per la nostra escola, però que aquest no fos únicament un plafó de comunicats i idees variades. Volíem quelcom que tingués una continuïtat i carregat de simbolisme, que permetés a tothom, a simple vista ,comprendre i entendre el missatge que representa.

L’element que vam creure que complia els requisits abans esmentats, va ser un vell ametller destinat a ser consumit a les calderes d’alguna llar del nostre país.La tria de l’ametller com a element central del racó verd de l’escola és com a conseqüència de la seva particularitat, així veiem que el conjunt:

• Representa la vida amb un cicle vital estacionari que ens permet temporalitzar les nostres activitats, adaptant la seva realització als moments de floració i formació dels fruits.

• Les arrels que lliguen a l’arbre amb el sòl i permeten donar una idea de solidesa i permanència al nostre racó verd.

• Les branques permeten simbolitzar la Transversalitat de l’acció ambiental en les diferents àrees educatives de la nostra escola, permeten l’estudi del nostre entorn des de l´àmbit de les llengües, matemàtiques, plàstica.....

Per altra banda, l’adaptació del nostre ametller perquè pugui desenvolupar la seva funció, necessitarà d’un treball grupal, que aglutinarà diferents cursos i àrees de la nostra escola.

Així es com s.ha fet realitat la nostra idea central, un racó verd dinàmic, integrador i arrelat al projecte educatiu de l’escola.