Notícies

AUDITORIA EXTERNA

Els dies 11 i 12 de febrer, Bureau Veritas Certification SA ha dut a terme l’auditoria externa de seguiment de la norma ISO 9001 a la nostra escola.

La conclusió de l’auditoria ressalta que “la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat al centre, és un sistema madur amb documentació i coherent amb l’activitat”.

Destaca com a millors pràctiques:

  • “Control de la gestió acadèmica, de l’avaluació contínua i assistència així com l’acció tutorial a tots els ensenyaments auditats.”
  • “Plataforma de control i gestió de l’activitat docent al Clickedu.”
  • “File Maker com a eina de gestió del manteniment, compres, formació...”
  • “Gestió de la formació del personal del centre.”
  • “Contínua recerca de recursos i millores.”
  • “Implicació del personal.”

 

La valoració de la Comissió de Qualitat, l’Equip Directiu i el Patronat de l’escola ha estat molt satisfactòria.