Notícies

Modificació de la denominació del centre.

A data 02/11/2012, s'autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Ntra. Sra. del Carme de Balaguer, codi 25000821.

La nova denominació específica és : Vedruna Balaguer.