Notícies

Material escolar de primària 2012/13

MATERIAL 1r curs CICLE INICIAL

- 1 paquet de fulls de quadrícula (1r Cicle Inicial).
- 1 paquet de làmines de dibuix DIN A-4 SENATOR.
- 2 llapis STAEDTLER, goma i maquineta.
- Tisores, regle de 20 cm.
- Cola de barra.
- Colors: Plastidecors, de fusta, retoladors.
- Ceres.

S’HA DE MARCAR TOTS ELS MATERIALS I ELS COLORS UN A UN.
CAL PORTAR ESTOIG DE ROBA O PLÀSTIC TOU.
ES RECOMANA NO POSAR EL NOM NI FOLRAR ELS LLIBRES FINS QUE EL PROFESSOR/A ELS HAGI REVISAT.


MATERIAL 2n curs CICLE INICIAL

- Un regle de 20 cm i tisores.
- Un paquet de fulls quadrícula (2n C.Inicial).
- Un paquet de làmines de dibuix DIN A-4 SENATOR.
- Dos llapis STAEDTLER, goma i maquineta.
- Colors fusta.
- Plastidecor.
- Retolador.
- Cola de barra.
- Ceres.

S'HA DE MARCAR TOT EL MATERIAL I ELS COLORS UN A UN.
CAL PORTAR ESTOIG DE ROBA O PLÀSTIC TOU I PRESCINDIR DE TIPP-EX.
ES RECOMANA NO POSAR EL NOM NI FOLRAR ELS LLIBRES FINS QUE EL PROFESSOR/A ELS HAGI REVISAT.


MATERIAL 1r curs CICLE MITJA

- Fulls de dibuix DIN. A-4 SENATOR.
- Fulls mil·limetrats mida quartilla (3r EP).
- 1 regle de 20 cm.

CAL PORTAR ESTOIG DE ROBA O PLÀSTIC TOU I PRESCINDIR DE TIPP-EX.

ES RECOMANA NO POSAR EL NOM NI FOLRAR ELS LLIBRES FINS QUE EL PROFESSOR/A ELS HAGI REVISAT.


MATERIAL 2n curs CICLE MITJA

- Fulls mil·limetrats: mida DIN A-4 (4t EP).
- Fulls de dibuix DIN A- 4 SENATOR.
- Bloc de música.
- Flauta (a partir de gener).
- Compàs (3r trimestre).
- Transportador d'angles (petit i transparent).


CAL PORTAR ESTOIG DE ROBA O PLÀSTIC TOU I PRESCINDIR DE TIPP-EX.

ES RECOMANA NO POSAR EL NOM NI FOLRAR ELS LLIBRES FINS QUE EL PROFESSOR/A ELS HAGI REVISAT.


MATERIAL 1r curs CICLE SUPERIOR

- Un paquet de làmines DIN. A-4 SENATOR.
- Fulls mil·limetrats: mida DIN A-4 (5è EP).
- Flauta.
- Una grapadora (petita).


CAL PORTAR ESTOIG DE ROBA O PLÀSTIC TOU I PRESCINDIR DE TIPP-EX.

ES RECOMANA NO POSAR EL NOM NI FOLRAR ELS LLIBRES FINS QUE EL PROFESSOR/A ELS HAGI REVISAT.


MATERIAL 2n curs CICLE SUPERIOR

- Fulls quadriculats: mida DIN A-4 (6è EP).
- Un compàs, escaire , regle i transportador.
- Una grapadora petita.

CAL PORTAR ESTOIG DE ROBA O PLÀSTIC TOU I PRESCINDIR DE TIPP-EX.

ES RECOMANA NO POSAR EL NOM NI FOLRAR ELS LLIBRES FINS QUE EL PROFESSOR/A ELS HAGI REVISAT.

   191_1_Material_escolar_12_13.pdf