Notícies

Exàmens de Cambridge

Els passat divendres 20 d'abril 11 alumnes de 2n d'EP es varen presentar als exàmens
de starters i 17 alumnes de 4t als de movers a la nostra escola.
Aquests són exàmens de nivell  preparades per la Universitat de Cambridge.