Notícies

Lliurament del distintiu d'escola verda

 

El Col·legi Ntra. Sra. del Carme, de Balaguer va rebre el passat dimecres, dia 23, a Tàrrega, on se celebrava la trobada d’Escoles Verdes, el distintiu i diploma que l’acrediten com a Escola Verda.

A l’acte, presidit per membres del departament d’Ensenyament i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, hi assistiren representants de la comunitat educativa de l’escola (professors/es, alumnes i AMPA) i l’alcalde de Balaguer, senyor Josep Maria Roigé.

Per assolir aquesta acreditació cal remuntar-nos a començament del curs 2009-2010. Concretament, el setembre de 2009, un grup de docents inicià una formació que ha durat dos cursos. Al mateix temps, es va constituir el comitè ambiental. Una de les primeres accions va ser l’adhesió al programa d’Escoles Verdes. A finals de l’any 2010, i després d’una diagnosi inicial, el comitè  establí un pla d’acció per a tres anys. Aquest pla preveu un seguit d’actuacions al centre: la recollida selectiva, l’hort escolar, el boc’n roll, el consum d’aigua i de paper i sortides ambientals.

La raó d’aquesta nova línia educativa implantada a l’escola ve determinada per la creença que les petites accions dutes a terme des de l’aula i des de les instal·lacions escolars poden modificar el funcionament global del planeta.