Educació Secundària

L'etapa coincideix amb l'adolescència, temps marcat per una autoafirmació de la personalitat en què l'alumne desenvoluparà les seves capacitats per continuar estudiant o per inserir-se en l'activitat social del país.

En aquesta edat han d'apendre a:

- Ser persones autònomes.

- Adquirir responsabilitats individuls i de grups.

- Superar dificultats en els àmbits personals i acadèmics.

L'aprenentatge escolar s'adapta a:

- Els diferents ritmes i capacitats.

- La diversificació dels continguts.

- Els interessos dels alumnes a afavorir la motivació.

S'estimula una actitud crítica responsable i positiva vers l'ús i l'abús de la tecnologia i per dur una vida personal equilibrada en convivènica amb els altres.
També et pot interessar...

CFGS de Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per tot tipus de persones, en diferents...

llegir més »

30 paraules dels nostre dia a dia.

Aquestes paraules són el nostre referent en el treball diari per la millora contínua de l'alumnat i la complicitat amb els famílies....

llegir més »

WEB del Plurilingüisme

Estrenem aquesta nova web on podreu saber tot el relatiu al projecte lingüístic de l'escola. Com es treballen les diferents llengües, la formació q...

llegir més »