Qualitat

L’interès per la qualitat en tot allò que fem a l’escola no ens ve de nou; la qualitat és un objectiu que sempre s’ha perseguit des de la nostra escola i es fa prioritari en el context actual.
En l’àmbit de l’educació la implantació i la certificació de la norma ISO 9001:2000 el 15 de març de 2006, la recertificació de la norma ISO 9001:2008 el 16 de març de 2012, de la norma ISO 9004:2000 el 20 de maig de 2008 i la certificació segons el model E2cat el 26 de maig de 2009, representa un compromís amb la millora, el seguiment i l’avaluació de processos i resultats, així com les auditories.
Treballar amb Qualitat és ara doncs, una necessitat, és treballar per l’escola que volem, és sistematitzar la tasca educativa, tot estalviant recursos i amb la seguretat que aprofundirem i enriquirem la nostra tasca, en les diferents fases i seqüenciacions, qualsevulla que aquesta sigui.
Per poder donar una formació òptima, el nostre centre ha de fer un esforçcontinuat de millora i actualitzar-se constantment en temes de gestió i de qualitat,prenent com a referent els models que funcionen a la resta d’Europa (ISO iEFQM), i, d’aquesta manera, poder complir a la perfecció la seva finalitat última,que és educar la societat del futur.
Els avantatges derivats de la implantació d’un sistema de Qualitat són:
- Ens permet de treballar en equip.
- Augmenta la participació.
- Ens permet treballar sistemàticament.
- Consolida l’organització.
- Ens ajuda a millorar els resultats en tots els àmbits que s’hagin previst com a objectius del centre.
L’enfocament de la recerca de la Qualitat, el farem tenint present tres dimensions transversals:
- Dimensió ètica i cristiana.
- Dimensió pragmàtica.
- Dimensió metodològica.
L’excel·lència és una cultura i una forma de fer les coses, i no pas una línia d’actuació puntual o conjuntural. És la concreció de la feina ben feta, de l’assoliment dels objectius fixats, del reconeixement de la tasca i dels esforços per aconseguir-ho. És per aquest motiu que l’escola ha certificat el model EFQM, E2catTambé et pot interessar...

Projecte Educatiu Vedruna

Us presentem el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explicita un estil d’educar inspirat en la Proposta E...

llegir més »

Visita Virtual

Visita Virtual Us presentem la possibilitat de passejar per la nostra escola de manera virtual. Amb aquests dos enllaços podreu visualitzar en 360...

llegir més »

WEB del Plurilingüisme

Estrenem aquesta nova web on podreu saber tot el relatiu al projecte lingüístic de l'escola. Com es treballen les diferents llengües, la formació q...

llegir més »