Qualitat

L’interès per la qualitat en tot allò que fem a l’escola no ens ve de nou; la qualitat és un objectiu que sempre s’ha perseguit des de la nostra escola i es fa prioritari en el context actual.
En l’àmbit de l’educació la implantació i la certificació de la norma ISO 9001:2000 el 15 de març de 2006, la recertificació de la norma ISO 9001:2008 el 16 de març de 2012, de la norma ISO 9004:2000 el 20 de maig de 2008 i la certificació segons el model E2cat el 26 de maig de 2009, representa un compromís amb la millora, el seguiment i l’avaluació de processos i resultats, així com les auditories.
Treballar amb Qualitat és ara doncs, una necessitat, és treballar per l’escola que volem, és sistematitzar la tasca educativa, tot estalviant recursos i amb la seguretat que aprofundirem i enriquirem la nostra tasca, en les diferents fases i seqüenciacions, qualsevulla que aquesta sigui.
Per poder donar una formació òptima, el nostre centre ha de fer un esforçcontinuat de millora i actualitzar-se constantment en temes de gestió i de qualitat,prenent com a referent els models que funcionen a la resta d’Europa (ISO iEFQM), i, d’aquesta manera, poder complir a la perfecció la seva finalitat última,que és educar la societat del futur.
Els avantatges derivats de la implantació d’un sistema de Qualitat són:
- Ens permet de treballar en equip.
- Augmenta la participació.
- Ens permet treballar sistemàticament.
- Consolida l’organització.
- Ens ajuda a millorar els resultats en tots els àmbits que s’hagin previst com a objectius del centre.
L’enfocament de la recerca de la Qualitat, el farem tenint present tres dimensions transversals:
- Dimensió ètica i cristiana.
- Dimensió pragmàtica.
- Dimensió metodològica.
L’excel·lència és una cultura i una forma de fer les coses, i no pas una línia d’actuació puntual o conjuntural. És la concreció de la feina ben feta, de l’assoliment dels objectius fixats, del reconeixement de la tasca i dels esforços per aconseguir-ho. És per aquest motiu que l’escola ha certificat el model EFQM, E2catTambé et pot interessar...

CFGS de Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per tot tipus de persones, en diferents...

llegir més »

30 paraules dels nostre dia a dia.

Aquestes paraules són el nostre referent en el treball diari per la millora contínua de l'alumnat i la complicitat amb els famílies....

llegir més »

WEB del Plurilingüisme

Estrenem aquesta nova web on podreu saber tot el relatiu al projecte lingüístic de l'escola. Com es treballen les diferents llengües, la formació q...

llegir més »