Multilingüe

L’Escola Vedruna Balaguer ha estat certificada per la FECC (Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya) com a Escola Multilingüe per l’enorme impuls i importància que dóna a l’ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres. Ja fa uns anys que el centre du a terme una inversió  clara envers l’anglès i això s’exemplifica no només en el seu dia a dia, sinó també en els projectes i innovacions que es duen a terme en aquest àmbit.

D’acord amb aquesta línia, destaquen l’increment significatiu d’hores d’aquesta llengua en l’educació infantil, 5 hores setmanals, la implementació de matèries curriculars no lingüístiques en anglès (AICLE: Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), impartides durant tota l’educació primària (Science, P.E., Arts) i primer cicle d’ESO (Science) o l’oferta d’algunes matèries optatives en llengua estrangera, també a secundària.

Al mateix temps, hi ha un gran èmfasi en l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’anglès emprant tablets, pissarres i llicències digitals, aula d’idiomes o chromebooks, com a novetat a secundària. La utilització d’aquest entorn més digital i un canvi metodològic amb el treball cooperatiu com a eix principal serien els trets que defineixen el model a seguir de l’ensenyament/aprenentatge d’aquesta llengua al centre.

Cal fer una menció especial als quasi 20 anys que porta l’escola organitzant estades d’estiu a l’estranger i participant en diverses ocasions en projectes europeus.

També s’ha tingut en compte a l’hora d’atorgar aquesta distinció, el fet que l’Escola Vedruna és un centre examinador oficial de Cambridge i, des  de l’any 2008, molts dels seus alumnes s’han presentat a aquestes proves i han obtingut excel·lents resultats.

L’escola potencia la competència comunicativa amb iniciatives puntuals i transversals coml’English Day, la participació en concursos com el Fish & Chips, de TV3; o The Fonix, i amb la presència d’un/a auxiliar de conversa nadiu/a que complementa la part d’expressió oral, des de P2 fins a batxillerat.

Finalment, cal mencionar que aquest curs el centre ha entrat a formar part del GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) i també que un grup de 25 alumnes de 2n d’ESO han estat premiats amb una beca del Ministerio de Educación dins el programa “Inmersión lingüística de otoño 2015” i han gaudit d’una setmana d’immersió total en anglès a Villanúa, al Pirineu d’Osca.

L’Escola Vedruna es proposa continuar i millorar aquest camí multilingüe, un dels eixos bàsics de la seva proposta educativa.


També et pot interessar...

CFGS de Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per tot tipus de persones, en diferents...

llegir més »

30 paraules dels nostre dia a dia.

Aquestes paraules són el nostre referent en el treball diari per la millora contínua de l'alumnat i la complicitat amb els famílies....

llegir més »

WEB del Plurilingüisme

Estrenem aquesta nova web on podreu saber tot el relatiu al projecte lingüístic de l'escola. Com es treballen les diferents llengües, la formació q...

llegir més »